کتاب حاضر؛ جلد اول از مجموعه سه جلدی کاربرد اینترنت و رایانه در مدیریت است. در جلد اوّل این مجموعه، راهبردهای جست‌وجو بررسی میشود. این راهبردها، شامل شناسایی منابع پژوهشی مدیریت، جست‌وجوی پیشینه نظری، واژگان کلیدی و ترکیب واژگان پژوهشی است. این مجلد، چهار گام اساسی از الگوی علمی و کاربردی مذکور را معرفی، و این امکان را برای کاربران و پژوهشگران فراهم میکند تا از قابلیتهای متنوع وب در حوزه‌های مختلف علوم، استفاده و اطّلاعات مورد نیاز خویش را با بهترین کیفیت و در کمترین زمان دریافت کنند. همچنین به آنها کمک می‌کند تا از اطّلاعات جمع‌آوری شده در تدوین مقاله، کتاب، پایان‌نامه و اجرای طرحها به نحو مطلوب بهره ببرند و همواره اطّلاعات خویش را متناسب با تولید علم و شتاب فنآوری‌های تحت وب، به روز و راهبردهای علمی را در پژوهش‌های مدیریت آزمون کنند.