به کوشش دفتر پژوهش های موسسه کیهان
در این کتاب نکاتی از واقعیت های پشت پرده فعالیت های به اصطلاح فرهنگی و سیاسی روزگار محمد رضا پهلوی ارائه شده و چهره راستین و بی نقاب تعدادی دیگر از مدعیان روشنفکری آن ایام در معرض قضاوت عموم قرار گرفته است.واقعیاتی درباره صادق هدایت،سیمین بهبهانی،عباس پهلوان،جعفر رائد و ...
خط سیر فکری باقر مومنی از هواداری هیتلر تا پیوستگی به حزب توده،چاپ آثار مومنی با "یارانه"های این حزب،ادعای مبارزه با رژیم پهلوی و واقعیتهمکاری وی با ساواک،از جمله مطالب مربوط به شرح حال باقر مومنی است.
صادق هدایت،چگونگی وضعیت تحصیلی او در ایران و اروپا،ماجرای خودکشی و اعتیاد وی،بهره برداری مقدم مراغه ای از جنازه هدایت،بررسی آثار هدایت و علل خودکشی وی از نگاه دکتر علی شریعتی،دکتر فردید،جلال آل احمد،نیما یوشیج و شهید بزرگوار مرتضی مطهری.
مروری بر زندگی سیمین بهبهانی و پیوندهای آشکار و پنهان او با سران رژیم پهلوی در سال های قبل از انقلاب و ارتباط کنونی وی با مجامع و محافل وابسته به بیگانه،روابط سیمین با هما سرشار روزنامه نگار صهیونیست و حمایت حسن شهباز،جاسوس بازنشسته و دستیار دکتر"گرید"،فرمانده پایگاه "سیا" در ایران،معرفی دست هایی که در داخل کشور می کوشند تا از سیمین چهره یک مبارز !!!ارائه کنند.
تشریح نقش عباس پهلوان در مطبوعات روزگار ستمشاهی،پیوند فامیلی او با رضا خان،رودررویی با جلال آل احمد پیرامون عریضه نگاری به شهبانو! و ....
کالبد شکافی زندگی احمد شاملو همچنین اشاراتی به همکاری احمد شاملو و فرخ غفاری برای ساختن فیلم مبتذل "عروس کدومه"،نقش فرخ غفاری برای کشاندن صحنه های تجاوز جنسی بر روی صحنه تئاتر،در جشن های هنر شیراز.
جلد هفتم "نیمه پنهان"در بخشی از زندگی جعفر رائد سفیر مادام العمر رژیم پهلوی در عربستان مروری دارد  بر طرح کودتا علیه ملک فهد ،همچنین نقش جعفر رائد در رساندن کمک چند میلیون دلاری به رضا پهلوی،همکاری جعفر رائد و کمک مالی به علی رضا نوری زاده و نقش جعفر رائد در را اندازی هفته نامه نیمروز،چاپ لندن و مشارکتش در راه اندازی ماهنامه ضد انقلابی "روزگار نو"در پاریس و ده ها مطلب خواندنی دیگر از این دست.