داوود طالقانی(پوریا)
دانشجوی ترم دوم معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق(ع)
علاقه مند به هر چیزی که مربوط به فرهنگ، هنر و ادبیات باشد...